Posted on
Az erdő többszörösen értékes része bolygónknak
Az erdő többszörösen értékes része bolygónknak

Minden éghajlati övre más típusú növénytársulások a jellemzőek. Teljesen más jellegű erdőket találhatunk a tundrán, a hegyvidékeken, a mediterrán, az óceáni, a kontinentális vagy éppen a trópusi vidékeken.

A sarkkör környékére a fenyvesek jellemzőek. Ezeken a vidékeken az állatvilág elég szegényes, hiszen nincsen elegendő táplálék. A hegyvidékeken megfigyelhető, hogy minél magasabbra megyünk, egyre inkább a fenyők veszik át a lombhullatók helyét. Mediterrán éghajlatra a keménylombú babérerdő a jellemző, mely főként száraz macchia növényzetből áll, ami áthatolhatatlan szúrós bozót. Óceáni és kontinentális éghajlaton dús lombhullató növénytársulásokat figyelhetünk meg.

A leggazdagabb növényvilággal, állatvilággal az esőerdők rendelkeznek. Itt él a föld ökoszisztémájának a legnagyobb része. Ilyen jellegű növénytársulásokat csak az egyenlítő mentén találunk, ahol mindennapos az eső és állandóan meleg van.

 

A modern korban sajnos nagy méreteket vett az erdők pusztítása, mely a leginkább Brazíliában figyelhető meg. Ennek következtében veszélybe került a Föld tüdeje és számos állat és növényfajt is a kihalás veszélye fenyeget. Az itt kitermelt fa mennyisége nagy jelentőséggel bír a helyi gazdaság számára és újonnan művelhető mezőgazdasági területek jönnek létre. Mindez nagy veszélyt jelent az egész Föld számára, hiszen a keletkező szén-dioxidot nem lesz, ami megkösse és oxigénné alakítsa át.

Az Európai Unió minden tagállamában nagyon szigorú kvótarendszer szabályozza azt, hogy mennyi fát lehet kitermelni. A kivágott területeket mindig újra kell telepíteni.